Slavnosti Olomouc, 31. května a 1. června 2024

 1. Přijďte si festival užít a buďte prosím ohleduplní k sobě i svému okolí.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do festivalového areálu není povoleno vnášet jakékoliv nápoje a občerstvení. Výjimkou jsou NEALKO nápoje v PET láhvi do maximálního objemu 0,5 litru vnesené do areálu návštěvníkem festivalu pro vlastní potřebu.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do festivalového areálu skleněné láhve, deštníky, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem či bezpečnostní agenturou označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 6. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru, přičemž každá osoba zaznamenána na zveřejněném dokumentu má právo vznést námitku proti zveřejnění (námitka ovšem musí být náležitě odůvodněná).
 8. Při zakoupením vstupenky dostáváte od pořadatele identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo festivalový areál a bude sloužit jako „vrácenka“ do festivalového areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do festivalového areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 9. Padělání vstupenek / identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 10. Vstup do festivalového areálu bude umožněn 31. května 2024 od 15:00 hod. a areál bude uzavřen 1. června 2024 v 0:00 hod., následně bude otevřen 1. června od 12:00 hod. do 2. června 0:00 hod.
 11. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu!
 12. Drogy jsou na festivale stejně jako všude jinde zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální a upozorňujeme, že na místě bude situaci monitorovat POLICIE ČR. Festival je plný úžasných zážitků, užijte si jej bez zbytečných problémů.
 13. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z festivalového areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 14. Do festivalového areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 15. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého festivalu.
 17. Pořadatel není povinen vracet zaplacené vstupné či vyměnit vstupenky.
 18. V prostorách konání festivalu a v jeho bezprostředním okolí je zakázáno provozovat jakékoliv obchodní, reklamní, politické či jiné nevhodné aktivity bez předchozího písemného souhlasu promotéra akce.
 19. Je zakázáno vnášení bannerů či transparentů, které by měly politický a nebo hanlivý či urážlivý obsah.

V Olomouci dne 2. ledna 2023

Pořádající agentura:
Jackie Pro s.r.o.
Borová 6434, 760 01 Zlín,
IČ: 07585136, DIČ: CZ07585136

DALŠÍ PRAKTICKÉ